Zdjęcie: Vogue Polska
01/08/2020Tekst: Basia BaranKONWENCJA ANTYPRZEMOCOWAKonwencja stambulska to nazwa potoczna, możecie się jeszcze spotkać z nazwą konwencja antyprzemocowa i ta lepiej oddaje jej znaczenie.

Pełny tytuł dokumentu to „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Została stworzona przez Radę Europy w 2011 w Stambule (stąd Stambulska). Jest pierwszym ważnym międzynarodowym aktem prawnym, który walczy z przemocą wobec kobiet i dziewczyn oraz z przemocą w rodzinie.

To rodzaj międzynarodowej umowy, w której państwa podkreślają, że przemoc ze względu na płeć jest ważnym problemem i zobowiązują się z nim walczyć. W konwencji zapisano konkretne działania jak to robić.

Podpisując ją, państwa uznały, że przemoc nie jest prywatnym problemem ludzi, tylko że jest to problem państwa i to ono musi zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo. Kraje, które ją przyjęły mają dostosowywać swoje prawo, aby spełniało zalecenia konwencji.

JAKIE KRAJE PODPISAŁY KONWENCJĘ?

Aż 45 z 47 krajów Rady Europy, choć nie wszystkie ją ratyfikowały. Nie podpisały jej tylko Rosja i Azerbejdżan.

O CZYM DOKŁADNIE MÓWI KONWENCJA?

Przemoc ze względu na płeć zaczyna się od stereotypów płciowych, nierówności między kobietami i mężczyznami w społeczeństwie oraz idei niższości kobiet - te zjawiska trzeba zatrzymać, aby ograniczyć przemoc. 

Państwo musi prowadzić kampanie edukacyjne, Jest wiele rodzajów przemocy: fizyczna, seksualna, psychologiczna i ekonomiczna. Gdy ktoś pieniędzmi kontroluje lub upokarza drugą osobę. Wszystkie te rodzaje przemocy mogą wystąpić w rodzinie.Szczególnie trzeba chronić dzieci, które są świadkami przemocy w rodzinie. Gwałt to kontakt seksualny, w którym nie ma „TAK” dwóch stron - to chroni osoby, które nie są w stanie wyrazić zgody, bo np. śpią lub są nieprzytomne.

Należy zapewnić bezpłatną pomoc prawną ofiarom przemocy. W państwie musi istnieć telefon zaufania dla ofiar działający 24h na dobę. Jeśli przesłuchuje się dzieci lub osoby po przemocy seksualnej trzeba to robić w przyjaznych im warunkach, żeby nie powodować dodatkowego stresu i cierpienia.Gdy zgłasza się przemoc w rodzinie to sprawca_czyni ma być usunięta z domu, a nie ofiary - dzięki temu przestają żyć w zagrożeniu, i dużo więcej, a wszystko możecie znaleźć w tekście Konwencji.

Pełna treść jest tu: http://bit.ly/konwencja-antyprzemocowa-tekst - bardzo polecamy Wam ją przeczytać!

Od kilku dni konwencja jest bardzo krytykowana. Zobacz jak odnosimy się do kilku najbardziej popularnych zarzutów.

ZAGRAŻA POLSKIEJ RODZINIE?

Czy przemoc i stereotypy muszą istnieć w rodzinach? To absurdalne! Jest wręcz przeciwnie. Konwencja zauważa, że w części rodzin zdarza się przemoc i to przemoc różnego rodzaju, a wszystkie osoby należące do rodziny powinny być przed przemocą chronione. 

Konwencja nie mówi czym jest rodzina i jaki model rodziny jest słuszny. Chodzi w niej tylko o to, aby wszystkie osoby w rodzinie były bezpieczne.

WPROWADZA DO POLSKI IDEOLOGIĘ GENDER? WPROWADZA DO POLSKI 56 PŁCI?

Nigdzie w konwencji nie znajdziecie tekstu o 56 płciach. To bzdura.

Gender natomiast to nie żadna ideologia, tylko płeć społeczno-kulturowa, czyli według konwencji role, cechy, zachowania, które w społeczeństwie przypisuje się kobietom lub mężczyzn.

Konwencja nie zakłada walki z płciami, tylko ze stereotypami. Nawet podkreśla, że ludzie są różni, mają różne cechy, a przemoc nie wynika z płci czy różnic biologicznych tylko ze stereotypów. To stereotypy podtrzymują myślenie, że ktoś jest słabszy i gorszy.

KONWENCJA POWODUJE DYSKRYMINACJĘ MĘŻCZYZN?

Nieprawda! W konwencji zapisano, że to kobiety są częściej ofiarami przemocy w domu, a jej sprawcami mężczyźni. To potwierdzają statystyki. Ale to nie znaczy, że konwencja walczy z mężczyznami. Walczy ze sprawcami_czyniami oraz mechanizmami przemocy - stereotypami, milczeniem, niereagowaniem. Konwencja nawet podkreśla, że mężczyźni również mogą być ofiarami przemocy w rodzinie i trzeba im wtedy zapewnić taką samą ochronę, jak wszystkim innym ofiarom.

Zdjęcie: Vogue PolskaW PRZEDSZKOLACH CHŁOPCY BĘDĄ ZMUSZANI DO NOSZENIA SPÓDNICZEK?

Tu poniosła kogoś bujna wyobraźnia. W konwencji nie ma ani słowa o zmuszaniu dzieci do czegokolwiek, również do przebierania się.

Jest za to sporo o edukacji, szczególnie uczeniu o: równych prawach kobiet i mężczyzn,niestereotypowych rolach kobiet i mężczyzn, wzajemnym szacunku, rozwiązywaniu konfliktów w relacjach bez użycia przemocy, przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, prawie każdej osoby do nienaruszalności osobistej.

KONWENCJA JEST NIEPOTRZEBNA, BO NASZE PRAWO JEST WYSTARCZAJĄCO DOBRE?

To jak mówienie, że skoro zazwyczaj wolno jeżdżę wolno rowerem i mam hamulce, to wyrzucę kasku i nie muszę znać zasad ruchu drogowego. 

Od momentu podpisania konwencji, polskie prawo stopniowo się zmienia i dostosowuje do zaleceń, ale dzieje się to bardzo wolno i jeszcze daleko nam do pełnego respektowania ich wszystkich. Poza tym co jakiś czas pojawiają się pomysły rezygnacji z niektórych istniejących już zabezpieczeń. 

Konwencja to taka tarcza - dodatkowa ochrona, która gwarantuje, że polskie prawo się nie pogorszy, a powinno się tylko polepszyć.KONWENCJA MÓWI, ŻE ŹRÓDŁEM PRZEMOCY JEST RELIGIA I Z RELIGIĄ WALCZY?

Sprawdźmy treść. Konwencja o religii mówi w dwóch sytuacjach. Kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy „honor" nie mogą być usprawiedliwieniem żadnego aktu przemocy - czyli nie mogą być wymówkami do przemocy. 

Trzeba chronić wszystkie ofiary przemocy, obojętnie od tego jakiej są płci, jaki mają kolor skóry, religię, poglądy polityczne itd. Czyli przemoc to przemoc i nie można stosować wymówek i jej usprawiedliwień. Wszystkim ofiarom, również różnych wyznań, należy się pomoc.

LUDZIE PRZESTANĄ ZE SOBĄ FLIRTOWAĆ? STRACH BĘDZIE ODEZWAĆ SIĘ DO KOBIETY?

Gwarantuję, że w krajach, które skuteczniej walczą z przemocą ludzie wciąż flirtują ze sobą, chodzą na randki, zakochują, a nawet, gdy tego chcą, uprawiają seks :) Fajny flirt i dobry seks nie ma nic wspólnego z przemocą. Prawo jakie zaleca konwencja gwarantuje, że wszystkie osoby w relacji będą w równym stopniu bezpieczne.

PODZIEL SIĘ