Zdjęcie: MARTA ADAMCZAK
13/07/2021Tekst: MICHAŁ MUSKAŁAŚWIADOMA ZGODAŚwiadoma zgoda (z angielskiego „consent”) to aprobata, przyzwolenie. Jest ona bardzo ważna - pozwala chronić nasze fizyczne i psychiczne granice w różnych okolicznościach. Świadoma zgoda jest niezwykle ważna w sytuacjach intymnych, dotyczących seksu i seksualności.

JAK WYRAZIĆ ŚWIADOMĄ ZGODĘ?

Bez względu na stopień zażyłości, etap relacji czy nawet brak jakiejś zażyłej relacji między osobami, zgoda między partnerami_kami seksualnymi powinna być dobrowolna i niewymuszona, najlepiej gdy zostaje wyrażona wprost.

Komunikacja pozawerbalna, czyli związana z mową ciała jest fajna, ale łatwo w niej o nieporozumienia, niejasności, niedomówienia. Dlatego przy pytaniu o zgodę stawiamy na komunikację werbalną. Aby dostać jasny komunikat czy ktoś chce kontynuować podejmowane pieszczoty, czy już ich nie chce lub nie chce ich wcale. Można o to wprost zapytać. Potem ważne jest uszanowanie odpowiedzi. 

Świadoma zgoda dotyczy wszystkich zaangażowanych w aktywność seksualną albo erotyczną stron. Jest wyrazem dbania o siebie, kontaktu ze swoimi emocjami i potrzebami. Gdy jej nie ma - granice są naruszane - mówimy o przemocy, także o gwałcie.

ILE TRWA TAKA ZGODA?

Świadoma zgoda nie jest dawana raz na zawsze. Gdy czujesz, że nie chcesz uczestniczyć w aktywności seksualnej albo słyszysz od partnera_ki o braku chęci kontynuacji, to w każdej chwili zarówno Ty, jak i osoba, z którą jesteś, możecie się wycofać.

Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie, to znaczy, że jeśli przykładowo pieścimy się z kimś, każda osoba może to zatrzymać. Zawsze mamy prawo mówić „nie”, gdy nie chcemy angażować się w aktywność o charakterze seksualnym! Szacunek dla “nie” to szacunek do drugiego człowieka i praw jakie przysługują każdej osobie.

CZY OSOBA NIETRZEŹWA MOŻE WYRAZIĆ ŚWIADOMĄ ZGODĘ NA SEKS?

Zgoda seksualna musi być dobrowolna a podejmowany kontakt świadomy. Osoba, która jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, ma ograniczone możliwości udzielenia świadomej zgody. Seks z taką osobą, która jest pod silnym wpływem substancji, jest nieprzytomna lub śpiąca, jest gwałtem.

Za przemoc odpowiedzialna jest tylko osoba, która przemoc stosuje!

Osoba inicjująca zbliżenie powinna zadbać, by uzyskać świadomą zgodę partnera czy partnerki na zbliżenie. Musi liczyć się z opcją odmowy. Każdy i każda ma prawo powiedzieć „nie”.

A CO W PRZYPADKU DZIECI I OSÓB MAŁOLETNICH?

Consent czyli świadoma zgoda odnosi się również do prawa. Według niego w Polsce świadomej zgody na podjęcie aktywności seksualnej może udzielić osoba, która ukończyła 15 lat. Aktywność seksualna z osobą młodszą traktowana jest jako przestępstwo.

Artykuł Kodeksu Karnego, który to opisuje brzmi tak:

Art.  200 KK - §  1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Zdjęcie: We Hear It

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Jeśli doświadczyłaś lub doświadczyłeś przemocy seksualnej, pomyśl o zwróceniu się po pomoc i wsparcie, również w wyciągnięciu konsekwencji wobec osoby czy osób, które są odpowiedzialne za tą przemoc.

Powiadomić możesz policję, porozmawiać z osobami pracującymi pomocowo w telefonie zaufania, zwrócić się po wsparcie do Ośrodków Interwencji Kryzysowej czy skontaktować z telefoniczną Linią Pomocy Pokrzywdzonym 222 309 900.

POMOC ZNAJDZIESZ POD NUMERAMI:

720 720 020 - Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL

112 - numer alarmowy

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowy)

800 120 002 - telefon „Niebieskiej Linii” (całodobowy)

888 88 33 88 - Telefon antyprzemocowy Fundacji Feminoteka (pon-pt w godz. 11-19)

Możesz też zawsze napisać do nas!

PODZIEL SIĘ