Antyprzemocowa linia pomocy +48 720 720 020

Wpłać darowiznę dla SEXEDPL

BYCIE RÓŻNYM TO WARTOŚĆ. JAK NIE WYKLUCZAĆ INNYCH I BYĆ OSOBĄ SOJUSZNICZĄ?

Pexels

Różnorodność pozwala nam dostrzegać inne, nowe perspektywy, doświadczenia i sposoby myślenia. Dzięki temu możemy poszerzać swoje horyzonty oraz rozwijać się jako jednostki. Jednak często wykluczamy inne osoby, opierając się na stereotypach. Warto wzbogacać swoje życie. Spotykanie ludzi o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach sprawia, że życie jest bardziej kolorowe i interesujące. Pozwala to lepiej zrozumieć świat i siebie.

DLACZEGO TAK ŁATWO PRZYCHODZI NAM OCENIANIE INNYCH?

Przez wiele lat sformułowanie „czarna owca” używano do opisania osoby lub jednostki, która wyróżnia się na tle reszty rodziny lub grupy jako odmienna. Często też postrzegana i odbierana jest w negatywnym kontekście. Dziś jednak wiemy, że pojęcie normy jest niezwykle szerokie, dlatego to określenie może być obraźliwe czy krzywdzące.

Osoba, której zachowanie różni się od naszego, nie jest gorsza. Po prostu wybrała inną ścieżkę, niekoniecznie taką, jaką podąża znacząca część grupy.

Podobnie jest w kontekście przekonań lub wyrażanych przez wartości. Różne poglądy polityczne, społeczne nie są podstawą do tego, by wykluczać osoby poza społeczność. Jeśli wygląd człowieka różni się od promowanego w mediach, nie daje to żadnej osobie prawa do komentowania czy krytykowania ubioru, fryzury, tatuaży czy innych form ekspresji człowieka oraz jego indywidualnego wyrazu siebie.

To nie wszystko, krytyce podlegać może osiągnięty sukces czy doświadczanie trudności życiowych, także tych z zakresu zdrowia psychicznego. Dlaczego tak łatwo przychodzi ludziom ocenianie innych? Właśnie przez brak otwartości, elastyczności czy braku zrozumienia. To ważne, aby unikać stygmatyzacji i zamiast tego starać się zrozumieć różnice i respektować indywidualność każdej osoby. Edukacja i świadomość na temat różnorodności pozwala przeciwdziałać stygmatyzacji osób, które urozmaicają społeczeństwo, nie są zaś zagrożeniem. Istnieje wyraźna potrzeba większej różnorodności społecznej, bo normy społeczne zawsze mogą się zmienić.

SZUKAJ WSPARCIA

Odrzucenie ze strony społeczeństwa to bolesne doświadczenie, które może głęboko ranić i wpłynąć na poczucie własnej wartości. To uczucie dotykające nie tylko jednostki, ale również całe społeczeństwo, ponieważ każde odrzucenie stanowi stratę dla wspólnoty.

Nasz świat jest pełen różnorodności, ale czasem te różnice są źródłem napięć i konfliktów. Dlatego tak ważne jest, aby aktywnie pracować nad tworzeniem społeczeństwa opartego na szacunku dla każdej jednostki, niezależnie od jej cech czy wyborów.

Przełamywanie odrzucenia wymaga od nas zdolności do empatii i zrozumienia. Warto nauczyć się patrzeć na świat oczami innych i doceniać różnice jako źródło wzbogacenia wspólnej rzeczywistości. Kluczową rolę w procesie przełamywania odrzucenia odgrywa wspólnota. Poprzez solidarność i wsparcie możemy pokazać, że każdy człowiek jest istotą wartościową i godną szacunku.

Dlatego warto przyjrzeć się swoim działaniom na rzecz budowania wspólnot, które opierają się na inkluzywności i akceptacji. Poprzez aktywne działanie możemy razem stworzyć społeczeństwo, w którym każda osoba czuje się doceniona i akceptowana, bez względu na różnice. Szukaj wsparcia w środowiskach, które Cię widzą i wspierają.

CO ROBIĆ, ABY NIE WYKLUCZAĆ INNYCH?

Świadome unikanie pewnych zachowań może pomóc w walce z wykluczeniem. Jak to zrobić? Oto kilka przykładów:

  • Unikaj uprzedzeń względem osób na podstawie ich pochodzenia etnicznego, kulturowego, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności czy innych cech. Przyjmując i powielając stereotypowe przekonania, utrwalasz wykluczenie.
  • Używanie ogólnych stwierdzeń, takich jak wszyscy ludzie, nikt, żaden człowiek… także prowadzi do wykluczenia.
  • Unikaj stosowania różnych standardów lub traktowania ludzi w sposób niesprawiedliwy ze względu na ich cechy osobiste.
  • Nie ignoruj czy nie bagatelizuj doświadczeń innych osób. Zamiast tego słuchaj i spróbuj zrozumieć perspektywę innych osób. Dzięki temu łatwiej się wspierać.
  • Wspieraj integrację i uczestnictwo społeczne wszystkich członków społeczeństwa zamiast unikania i ignorowania: „mnie to nie dotyczy”.
  • Nie odrzucaj lub nie wykluczaj ludzi ze społeczności ze względu na ich odmienność czy inne cechy. Zamiast tego zastanów się, jak można tworzyć inkluzywne i otwarte społeczeństwo. Nie wiesz, jak to zrobić? Porozmawiaj z innymi osobami, jak one to robią.


Rozmawiając i słuchając, można poznać historię drugiego człowieka. Opierając się na stereotypach, wykluczamy inne osoby. Czy chcesz by inni ludzie na podstawie jednej cechy, oceniali całą twoją osobę i nie liczyło się dla nich nic innego?

RÓŻNORODNOŚĆ MA MOC

Obcowanie z różnorodnością może nas inspirować do samorozwoju i poszukiwania nowych możliwości. Widząc, jak inni radzą sobie w różnych sytuacjach, możemy czerpać motywację do własnych osiągnięć. Kontakt z różnorodnymi ludźmi uczy nas empatii i zrozumienia dla innych. Pozwala nam lepiej rozumieć ich potrzeby, troski i cele. A to może prowadzić do budowania bardziej wspierających i akceptujących relacji w pełnym ich wachlarzu. W rezultacie różnorodność jest nie tylko wartością, ale kluczowym elementem naszego rozwoju osobistego i społecznego.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podstawy edukacji seksualnej