Antyprzemocowa linia pomocy +48 720 720 020

Wpłać darowiznę dla SEXEDPL

DAJCIE SIĘ POZNAĆ! TWORZYMY LISTĘ 100 OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ EDUKACJI SEKSUALNEJ

Czy w waszym otoczeniu są osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do zwiększania świadomości seksualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, walczą ze stygmatyzacją i przełamują tematy tabu? Może znacie takich nauczycieli albo edukatorki seksualne, aktywistów, lekarzy czy osoby wykonujące zawody medyczne? A może w waszej firmie są pracownicy, dzięki których działaniom zostały wdrożone rozwiązania równościowe lub inne związane z ideą edukacji seksualnej? Co zrobić, żeby znaleźć się na naszej liście 100 SEXEDPL?

CZYM JEST LISTA 100 SEXEDPL?

Chcemy z Waszą pomocą stworzyć listę stu osób, które wspierają edukację seksualną w Polsce oraz inspirują innych do działań na tym polu w swoich społecznościach. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do osób, które działają na szczeblu lokalnym, czy w swoich małych społecznościach.

– Chcemy, żeby obecność na liście 100 SEXEDPL, która zostanie opublikowana na łamach „Forbes Women” była nie tylko wyróżnieniem i uhonorowaniem dotychczasowej działalności aktywistycznej mniejszych i większych organizacji, lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw oraz eksperckich osób, ale także wsparciem dla kolejnych wartościowych przedsięwzięć – mówi Anja Rubik, założycielka Fundacji SEXEDPL.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZGŁOSIĆ DO LISTY 100 SEXED SIEBIE LUB WYBRANĄ OSOBĘ?

  • możesz wysłać na adres 100@sexed.pl list polecający, nie dłuższy niż jedna strona A4. Plik z listem powinien być zapisany w formacie Word i nazwany w następujący sposób: Imię_Nazwisko_Wystawca listu,
  • zaakceptuj regulamin (znajdziesz go tutaj),
  • zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby Listy 100 SEXEDPL.

KTO MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ NA NASZEJ LIŚCIE 100 SEXED?

Nasza lista otwarta jest na osoby:

  • Działające na rzecz popularyzowania rzetelnej edukacji seksualnej,
  • Nauczyciele i nauczycielki WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie)
  • Edukatorzy i edukatorki seksualne,
  • Aktywistki i aktywiści, polityczki i politycy, działacze i działaczki
  • Lekarki i lekarze, specjalistki i specjaliści
  • Osoby publiczne
  • Pracowników firm, dzięki których działaniom zostały wdrożone w danej organizacji rozwiązania równościowe lub inne związane z ideą edukacji seksualnej.

CZY MUSZĘ ROBIĆ WIELKIE RZECZY, ŻEBY ZNALEŹĆ SIĘ NA WASZEJ LIŚCIE?

Absolutnie nie! Razem z Forbes Women chcemy docenić i wyróżnić działania osób, których nazwiska nie są znane szerokiej publiczności. Zależy nam na dotarciu do lokalnych inicjatyw, społeczników i aktywistek, edukatorek i nauczycieli, pracowników medycznych oraz wszystkich osób, które działają na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej, przełamują tematy tabu czy walczą ze stygmatyzacją.

– Nasza lista 100 SEXEDPL otwarta jest zarówno dla znanych osób i dużych organizacji o ogólnopolskim zasięgu, jak i dla lokalnych działaczek i działaczy, mniejszych oddolnych inicjatyw, niewielkich stowarzyszeń oraz specjalistów, którzy angażują się w działania na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej w swoich społecznościach, ale o których nie dowiemy się z krajowych mediów – podkreśla Anja Rubik.

Chcemy, żebyście stworzyli tę listę wspólnie z nami!

W dotarciu do lokalnych działaczy wspiera nas Agencja Pacyfika, która angażuje ludzi w wokół demokratycznych wartości i inspiruje do działania. Na pewno dobrze znacie ich kampanie i projekty, takie jak ruch społeczny WOLNA SZKOŁA, który działa na rzecz wolnej i dobrej edukacji dla każdego ucznia i uczennicy, czy wiralowe wideo o prawach obywatelskich dla Inicjatywy WOLNE SĄDY.

KTO ZDECYDUJE O TYM, JAKIE NAZWISKA ZNAJDĄ SIĘ NA LIŚCIE?

O tym, kto ostatecznie znajdzie się na liście 100 SEXEDPL zadecyduje Kapituła, do której zaprosiliśmy Anję Rubik – założycielkę i prezeskę zarządu Fundacji SEXEDPL, Aleksandrę Karasińską – redaktorkę naczelną Forbes Women, Adama Bodnara – senatora, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, Sylwię Gregorczyk-Abram – adwokatkę i obrończynię praw człowieka, Julię Maciochę – prezeskę Parady Równości w Warszawie, Przemysława Staronia – psychologa, uhonorowanego tytułem Nauczyciela Roku 2018, Ane Piżl – edukatorx w zakresie równości i szacunku dla różnorodności oraz Zuzannę Karcz – aktywistkę edukacyjną, twórczynię Domu Spokojnej Młodości.

Na wasze zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

Total
0
Shares
podstawy edukacji seksualnej