Antyprzemocowa linia pomocy +48 720 720 020

Wpłać darowiznę dla SEXEDPL

DYSKRYMINACJA W PRACY W ZWIĄZKU Z CIĄŻĄ I MACIERZYŃSTWEM

Heather Mount

Fakt zajścia w ciążę nie powinien mieć absolutnie żadnego wpływu na Twoją sytuację pracowniczą. Pracodawca nie może Cię zwolnić z pracy za to, że zaszłaś w ciążę, ani za to, że korzystasz ze swoich uprawnień macierzyńskich (np. prawa do urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego). – Gdy kobieta zachodzi w ciążę, często obawia się o swoją przyszłość w pracy i zachowanie stanowiska. Warto podkreślić, że prawo stoi po jej stronie – tłumaczy prawnik Krzysztof Kumor.

Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę musi podać powody, dla których zwalnia osobę zatrudnioną. Muszą być realne i obiektywne – merytorycznie odnosić się do jakości wykonywanej przez Ciebie pracy. Jeśli nie uda się pracodawcy wykazać takich powodów, to może narazić się na zarzut dyskryminacji. Jeśli dostaniesz wypowiedzenie nie ze względu na realne i obiektywne powody wypowiedzenia, to możesz pozwać swojego pracodawcę za dyskryminację z uwagi na płeć/macierzyństwo.

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku odmowy awansu lub podwyżki, który z wewnętrznych regulaminów firmy Ci się należy.

Pamiętaj również, że pracodawca nie może Cię zmusić do pójścia na urlop macierzyński ani na zwolnienie lekarskie. Takie próby również mogą być uznane za dyskryminację ze względu na płeć/macierzyństwo.

JESTEM DYSKRYMINOWANA W PRACY Z POWODU CIĄŻY. CO MOGĘ ZROBIĆ?

W sprawach o dyskryminację bardzo istotna jest kwestia rozłożenia ciężaru dowodu, w przypadku gdy taka sytuacja znajdzie swoje rozwiązanie w sądzie. W przypadku dyskryminacji strona pozywająca (czyli Ty) musi jedynie UPRAWDOPODOBNIĆ fakt dyskryminacji, a to po stronie pracodawcy leży OBOWIĄZEK UDOWODNIENIA, że do dyskryminacji nie doszło.

Pamiętaj, że uprawnienia pracownicze związane z ciążą i macierzyństwem co do zasady przysługują jedynie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Dlatego tak ważne jest domagać się zatrudnienia na tej podstawie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że prawo chroni Cię przed dyskryminacją ze względu na płeć (a więc również ze względu na macierzyństwo), również gdy jesteś zatrudniona na innej podstawie (umowy zlecenia, dzieło, B2B) i w tych przypadkach także obowiązuje zasada przeniesionego ciężaru dowodowego.

Autorem tekstu jest Krzysztof Kumor

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podstawy edukacji seksualnej